Kệ trồng cây sạch nuôi cá sạch theo mô hình Aquaponics AquaFarm (Trắng)

Aquafarm - Home

Sản phẩm AquaFarm nhỏ dùng cho gia đình. Với diện tích chưa đến 1m2, các gia đình đã có thể tự trồng rau, nuôi cá theo hệ Aquaponics. Aquafarm-Home được thiết kế hiện đại, tự lắp ghép trong 15 phút.

Hiện thị kết quả

X